Сувенир tenis COOL TOUR из акрила

Сувенир tenis COOL TOUR на шею из акрила